Årsupplagor silvermynt

Det är lite svårt att få veta exakta årsupplagor, då det finns skillnad mellan olika sidor när man försöker googla, det finns skillnad även mellan info från Wiki och Kinesiska sidor. Jag skriver här nere det som jag tycker är mest exakta och verkliga upplagor på vanliga 1 oz silver mynt Kina Panda, men ni kan gärna korrigera och skriva om det något som inte stämmer då ändrar jag.
Det här är typ bra att ha lista, då man kan veta ungefär vilka Pandor blir mer eftertraktade i framtiden.

Siffrorna inom parantes är uppskattning av överlevare.

1983 – inga vanliga mynt, endast proof 10,000
1984 – inga vanliga mynt, endast proof 10,000
1985 – inga vanliga mynt, endast proof 10,000
1987 – inga vanliga mynt, endast proof 31,000

1989 – 225,000  (<184.000)
1990 – 200,000  (<97.000)
1991 – 100,000  (<73.000)
1992 – 100,000  (<60.000)
1993 – 120,000  (<46.000)
1994 – 100,000  (<54.000)
1995 – 168,000  (<98.000)
1996 – …………  (<106.000)
1997 – …………  (<77.000)
1998 – 100,000  (<53.000)
1999 – …………  (<65.000)
2000 – …………  (<88.000)
2001 – 500,000 inkl . D Mark – 95,000 (<155.000 inkl. D Mark – <33.000)
2002 – 500,000  (<210.000)
2003 – 600,000  (<145.000)
2004 – 600,000  (<280.000)
2005 – 600,000  (<480.000)
2006 – 600,000
2007 – 600,000
2008 – 600,000
2009 – 600,000
2010 – 800,000
2011 – 6,000,000
2012 – 8,000,000
2013 – 8,000,000
2014 – 8,000,000
2015 – 8,000,000
2016 – 8,000,000
2017 – 10,000,000
2018 – 10,000,000

2019 – 10,000,000